Ons verhaal

Fair voor mens, maatschappij en aarde, dat is de basis waarop wij ondernemen, waarin we samen met onze mensen en stakeholders naar een toekomstbestendige economie toewerken. De wereld om ons heen is ons namelijk dierbaar. De vakmensen in onze fabriek, de mannen en vrouwen op kantoor: allemaal werken we bewust aan een betere wereld. Dat hoort bij ons.

Voor een schoner milieu willen we voorop lopen in onze branche met schone, duurzame en circulaire producten. Iets betekenen voor onze omgeving, dat is waar het ons om gaat. Voor jongeren, voor leerlingen van de Praktijkschool, voor NLdoet, voor de klanten en vrijwilligers van de Voedselbank. Ieder mens telt!

Roel Wiekema, medeoprichter Fair Furniture Group 

Zeven volwaardige merken, één familie

De Fair Furniture Group is een familiebedrijf. Bij ons gaat continuïteit van de groep voor persoonlijk gewin. Dat maakt onze onderneming stabiel en financieel sterk. Het verhaal van de afzonderlijke bedrijven voert terug naar 1909. Fietspedalen, luchtverwarming, caravans; werkelijk van álles werd gemaakt door de bedrijven, die toen nog geen verband met elkaar hadden. Elk voor zich bewoog mee met de markt en veranderde regelmatig van strategie en visie.

Een stel ‘eigenwijze bedrijven’, volgens Roel Wiekema, medeoprichter van de Fair Furniture Group. ‘In 1998 gingen we voor het eerst samenwerken, toen werd namelijk de VDB Groep opgericht. Heerlijk eenvoudig gebruikten we de eerste letters van Vepa, Drentea en Bèta voor onze groepsnaam. Nu zijn we de Fair Furniture Group, een groep van zeven volwaardige merken met elk een eigen specialisme. Samen kunnen we nu alles op het gebied van inrichten.’

Wat vinden wij fair?

1

We zijn een van origine Nederlands familiebedrijf waar continuïteit boven winst gaat

2

We produceren alles in onze eigen fabrieken in Breda, Emmen, Hoogeveen, Wijchen en Telford

3

We hebben 82% van ons personeel in vast dienstverband

4

We laten onze medewerkers meedelen in de winst

5

We nemen niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, maar ook voor anderen buiten ons bedrijf

6

We bieden leerplekken aan juist die leerlingen aan die anders niet
snel een stageplaats kunnen vinden

7

We stellen onze fabriek open voor belangstellenden

8

We laten niets tegen lagere lonen elders in de wereld maken

9

We produceren duurzaam en zijn hier 100% eerlijk over naar de buitenwereld

10

We creëren geen afval maar gebruiken ons restmateriaal voor nieuwe producten

11

We kopen onze grondstoffen lokaal en in West-Europa

12

We ontwerpen onze producten circulair

13

We laten onze mensen leren en zetten in op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Sustainable Development Goals

Zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030; daar zetten wij ons voor de volle 100% voor in. Als op-en-top Nederlands familiebedrijf leveren wij graag een positieve bijdrage, met name aan de doelen op het gebied van armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Daarbij kijken we ook over de grenzen van ons kleine landje, bijvoorbeeld waar het gaat om de herkomst van onze grondstoffen en de sociale omstandigheden in onze keten.

Groot denken is ons niet vreemd, dus we willen ook een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Aan wie het maar wil weten laten wij graag de positieve impact zien van het produceren in Nederland. Bijvoorbeeld door niet uit te besteden naar lagelonenlanden behouden we ook de kennis in het maakproces en bieden we werkgelegenheid in onze sector. We zien het als onze verantwoordelijkheid samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Facility Express gaat verder onder de naam Fair Furniture Group. Aan onze hoge servicegraad wijzigt natuurlijk niets.

Valt vanaf nu onder

De activiteiten van Green Furniture Circle zetten we met nog meer enthousiasme door onder de naam Fair Furniture Group! Duurzaam, sociaal, transparant en vooral fair.

Heet vanaf nu

Facility Express gaat verder onder de naam Fair Furniture Group. Aan onze hoge servicegraad wijzigt natuurlijk niets.